תחומי פעילות
פרופיל

סוכנות לביטוח

אינברג הרפז יוסף - מנהל

Инберг Гарпаз Иосиф - директор

04-6406537

פרסומי אשחר

1.

מדריך לעבודה קהילתית בקיבוצים בתהליכי שינוי והתחדשות, משרד הרווחה, השירות לעבודה קהילתית (2003). מייקל מנסקי, מיכל רוזנברג וד"ר הנק הבסי. ניתן להזמין בשירות לעבודה קהילתית 026708171 או במשרדי אשחר.

2.

תוכנית גישורים, דוח הערכה מסכם עבור מסד קליטה, ד"ר הנק הבסי וורד קרליבך. הוצאת ג'וינט ישראל, האגף לשילוב עולים. ניתן להזמין את הדו"ח באמצעות אגף הוצאה לאור, גי'וינט ישראל, ת.ד 3489 ירושלים 91034 טלפון: 02-6557111 דוא''ל: jdc-info@jdc.org.il

3.

מחקר עבור הקרן למפעילים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי

4.

הערכת תוכנית שותפות ביתי ספר בלכיש,
קרית גן קהילת ארה"ב במסגרת תוכנית שותפות
של הסוכנות היהודית  PartnershipTogether

הערכת תוכנית שותפות ביתי ספר בלכיש,
קרית גן קהילת ארה"ב במסגרת תוכנית שותפות
של הסוכנות היהודית  PartnershipTogether

5.

מחקר עבור קרן פרטית

מחקר עבור קרן פרטית

7.

הרצאות בכנסים אקדמיים