פרופיל

סוכנות לביטוח

אינברג הרפז יוסף - מנהל

Инберг Гарпаз Иосиф - директор

04-6406537

מערך למניעת הטרדה מינית בארגון

 

"אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם"

(מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו)

 

המפגשים נוגעים ב:
 

  • בהבטי החוק למניעת הטרדה וזיהוי התנהגויות של הטרדה מינית.
  • מושגים הקשורים בהטרדה מינית: אי הסכמה, התנכלות, אחריות.
  • כיצד להימנע מהטרדה מינית.
  • מה עושים כאשר רואים, שומעים על הטרדה מינית – עפ"י החוק, מדיניות ונהלי החברה.

 

לא רק החוק מחייב את הארגון בהקניית ידע בנושא הטרדה מינית לעובדיו. מניסיוננו למדנו כי אין ארגון שנושא של הטרדה מינית "לא רלוונטי" עבורו. מהמפגשים הקבוצתיים עם העובדים ראינו כי אלו נושאים המעסיקים אותם, הם מבקשים לדעת, וחשים ביטחון שגם הארגון נותן את הדעת על כך.

תחומי פעילות