אודות החברה
תחומי עיסוק

סוכנות לביטוח

אינברג הרפז יוסף - מנהל

Инберг Гарпаз Иосиф - директор

04-6406537

 

התחדשות עירונית

 

 

 

בשנים האחרונות החלו בשכונות רבות תהליכים של התחדשות עירונית.

 

התחדשות עירונית זהו שם כללי לתהליך בו אזור עירוני ותיק, מדורדר מבחינה פיזית, חברתית או אחרת, משתקם וחוזר להיות חלק מרקמה עירונית פעילה.

מטרות הפרויקט הן לשפר את איכות החיים של התושבים, לנצל את הקרקע בצורה יעילה יותר, לשפר את התשתיות העירוניות ולחדש את החזות של המתחם על ידי סלילת כבישים חדשים, תוספת מקומות חנייה לכלי רכב, שמירה על שטחים ירוקים ועוד.

·        

ביצ

 

תכנון

•שיתוף ציבור בתהליכי תיכנון

•הסברה והנגשצ חומרים תכנוניים לתושבים

•תסקירים חברתיים

•ביצוע סקרים

 

חברה/קהילה

•ליווי ויצירת התארגנויות תושבים להתחדשות עירונית

•קורסי ידע ומידע לתושבים

•קורסי הכשרה לועדי בניינים להתחדשות עירונית.

•ליווי /הקמה ותפעול של מינהלת להתחדשות עירונית

•הפקת חומרי הסברה מגוונים לתושבים

 

כלכלה

•תסקירים חברתיים

•ביצוע סקרים

 

 

צוות אשחר

מורכב ממתכננים חברתיים, יועצים ארגוניים, מנהלים ודירקטורים, יועצים לפיתוח קהילתי, גישור קהילתי, יועצים כלכליים, ועובדים סוציאליים פרטניים וקהילתיים.

 

אנו משלבים תשומת לב אישית עם תמיכה של צוות רב- מקצועי, בעל ניסיון בתחומי ידע התמחויות מגוונים.

 

 

 

 

 

תחומי עיסוק